13. CICHAJA NOCZ

Cichaja nocz,
Świataja nocz,
Usio spić, śnić dauno,
Tolki Mąci Świataja uściaż
Cicha u jaślach lulaje Dzicia -
Śpi, Synoczak mały.
Luli, luli, śpi.

Auhary
Usio haryć
Sierabrom zomych kryh.
Chór aniałau piaje pastuchom
Ab Dziciaci, szto budzie Chrystom,
świetłaj pieśniaj chwały
Sławiąc Zbaucu ziamli.

Cichaja nocz,
Świataja nocz,
U rodny kraj zawitaj,
ludziam sum i tuhu razhani,
Chaj - ża cieszucsa u hetyja dni,
U cichu światuju nocz.
U cichu światuju nocz.