15. ŚWIATAJA NOCZ

Nocz ticha, nocz świata,
W niebie swiet, krasota,
Bożyj Syn pielenami powit,
W Wiflijemskom wiertiepie leżyt,

Spi mładieniec swiatoj,
Spi mładieniec swiatoj.

Nocz ticha, nocz świata,
I swietła, i czista,
Sławit radostnyj anhiełow chór,
Daleko ogłaszają prostor,

Nad usnuwszej ziemloj,
Nad usnuwszej ziemloj.

Nocz ticha, nocz świata,
Sławiat ludi Christa,
I s ułybkoj Mładieniec gladit,
Wzgląd Jeho o lubwi goworit,

I sijajet krasoj,
I sijajet krasoj.