19. WSIELENNAJA WIESIELISIA

Wsielennaja wiesielisia,
Boh ot Diewy dnieś rodisia.

Wo wiertiepie so bydlaty,
Kotoromu sia kłaniaty,
Carije, carije prichodiat.

Liwan, smirnu, złato, dary,
Szczo priniesli trije cari.

Noworożdiennomu Carewi,
Wsielennyja Hospodiewi,
Otdajut, otdajut umilno.

Pastyrije pribiehajut,
I smirennyj pokłon dajut,

Poznaw Boha dnieś rożdienna
Ot Maryi wopłoszczenna,
Czistyja, czistyja Dziewicy

Iosifie, nie smutisia
Wiesielije dnieś rodisia!

Siej płód budiet tiebie w radost'
I w wiesielije i sładost'
Ot nynie, ot nynie do wieka.

Pastyram upodobimsia,
Rożdiennomu pokłonimsia,

Szczob izwolił mir nam dati,
Skorbi w radost' premieniati
Wierujuszczim, wierujuszczim w Nieho.

Tam Anhieły prinicajut,
Sława w wysznich" wozgłaszajut

Rożdiennomu Otroczati
Pospieszajut sia kłaniati,
W Jasiach, w jaslach leżaszczu.