25. NOCZ TICHA NAD PALESTINOJ

Nocz ticha nad Palestinoj,
Spit' ustałaja ziemia,
Góry, roszczi i doliny
Skryła wsio nocznaja mgła. (2)

W "Wiflejemie utomlienom
Wsie pohasli ogonki.

Tolko w pole otdalonnom
Nie dremali pastuszki. (2)
Słowno szto - to ożydaja,
Obchodia nocznoj dozór,
I usiedszyś zawiązali
Mież soboju razgawor. (2)

Wdrug, rozdałsia hołos nieżnyj,
Trepiet pastuszków obniał,
I w odieżdie biełosnieżnoj
Anhieł Bożyj im predstał. (2)

Nie pugajtieś, nie smuszczajtieś!
Ot Niebiesnaho Otca
Ja priszoł s wielikoj sławoj,
Warn wozradowat' sierdca. (2)

Miłost' ludiam posyłajet
Sam Hospod', Władyka-Car,
Hresznyj mir spasti żełaja,
Sam siebia On w żertwu dał. (2)