37. CHRYSTOS W JASLIACH

Dar nyni prebohatyj iz niebies pryjszow,
Jako kaplia kapliuszczaja na zemliu zyjszow. (2)

Diwa Boha płotiju, dnes' rażdaje,
Wo jasliach wo ubogich Joho wkładaje. (2)

Anhielskij wsi chory tam sia zbliżajut',
Na obłakach wiesielii pisni spiwajut'. (2)

"Sława wo wysznich Bohu" izwoliwszemu
Daruwati, nisposłati, mir miru wsiemu. (2)

ZwoP, Chrystie Dobro tli wyj, se nam daryti
I z Toboju w carstwi Twoim na wiki żyti. (2)