39. A U ŚWIECIE NAM

A u świecie nam nawiną była, Światy wieczar!

Tam Praczystaja Syna radziła, Światy wieczar!

U niebie zoraczki zaswiacilisia, Światy wieczar!

Pryszli mudracy pakłanilisia, Światy wieczar!

Zoraczki zaswiacilisia, Światy wieczar!

Kab zabić Dzicia, Irad sam pajszoł, Światy wieczar!

Dy da jasliał szlach nijak nie znajszoł, Światy wieczar!

Uzraslo Dzicia Haspod' Chrystos-Boh Światy wieczar!

Praudy swiet znajsci Jon nam dapamoh, Światy wieczar!