41. PO WSIOMU ŚWITU STAŁA NOWINA

Po wsiomu świtu stała nowina: Diwa Marija Syna
rodiła.
Sinom pritrusiła, w Jasiach położyła Hospodniaho
Syna

Diwa Marija Boha prosiła: "w szczoż by ja Syna Swoho
spowiła?
Ty Niebiesnyj Caru, pryszli meni dary sioho domu
Hospodariu".

Zijszli janhoły z neba do zemli, prynesli dary Diwy
Marii:
Tri swiczi woskowi, szcze j ryzy szowkowy Isusowi
Chrystowi.

Osijała zwizda z neba do ziemli, zijszli janhoły k
Diwi Marii,
Pojut Boży pisni Hospodnij Newisti, radosti
prynosiat.