47. DNIEŚ POJUSZCZE

Dnieś pojuszcze kupno ihrajmo
Cara rożdiennoho wsi woschwalajmo.
Pojuszcze, sławiaszcze,
Sława wo wysznich hłaholuszcze.

Niszczo ne może samo soboj stati,
Irod że chocze carstwowaty.
Nad Christom noworożdiennym,
Mładiencem wo jaslech spelenenym.