50. JOŁOCZKA

Wot jel' w lesu,
Kak zielona i kak ona prekrasna
No kak prekrasnieje ona,

Kogda w domu swieczej połna,
Ona sijajet jasno.

W odnu iz radostnych noczej
Hospod' Iisus rodilsia.
On - Tot, Kto iskupił ludiej,
Wied' bież Nieho wo tmie swojej
Mir etot zabłudiłsia.

Dla wsiech, kto wierit wo Christa,
I noczju swiet sijajet.
A eta nocz' dla nas świata,
Da budiet radost' wsiech czista,
Iisus zdies' priebywajet.

Wpusti Jeho, ditia, w swój dom:
On w sierce obitajet,
On sad ustroit' choczet w niom,
Obogatit toho płodom,
Kto w dom Jeho wpuskajet.