8. SKINIJA ZŁATAJA

Skinija złataja, kowczeże zawieta,
Widiaszczi dnieś Mladienca Syna powita.

Pripiew: Radujsia, Marije, radujsia, Prisnodiewo
Wo nietlennom rożdiestwie Twojem.

Pastyrijem so Anhieły tajna jawisia,
W Wiflijemie wo wiertiepie Christos rodisia.

Pripiew: Radujsia, Marije...

Woł i osieł, tu suszcze, Twórca poznajut,
Rożdiennomu dnieś Mładiencu chwału wozdajut.

Pripiew: Radujsia, Marije...

Zwiezda jasna sijajet, Jemu służaszcze,
Trije cari prichodiat, dary nosiaszcze.

Pripiew: Radujsia, Marije...

O, Marije Bohomati! Molisia za nas,
Da wozmożem Tia chwaliti my na wsiakij czas.

Pripiew: Radujsia, Marije...