TROPAR głas 4

Rożdiestwo Twoje, Christie Boże nasz, wozsija mirowi swiet razuma:

w niem bo zwiezdam służaszczii, zwiezdoju uczachusia,

Tiebie klaniatisia Sołncu prawdy i Tiebie wiedieti

s wysoty wostoka, Hospodi, sława Tiebie.KONDAK, głas 3

Diewa dnieś Presuszczestwiennaho rażdajet i ziemia wiertiep

Niepristupnomu prinosit. Angieli s pastyrmi sławosłowiat,

wołswi że so zwiezdoju putieszestwujut: nas bo radi

rodisia Otrocza młado Prewiecznyj Boh.